|   Login

 

Betrokken partijen rondom de brouwgerstteeltAkkerbouwers

De boeren/akkerbouwers staan natuurlijk centraal bij de teelt van brouwgerst. Hun vakmanschap staat aan de basis van ieder goed glas bier van The Swaen.

Ketenpartners

Voor het optimaal vermarkten van brouwgerst is een goede samenwerking van alle schakels in de keten van groot belang. Brouwer, mouter, collecteur en akkerbouwer hebben allen hun eigen rol en hun eigen verantwoordelijkheid.

Bouwplanvrienden

Brouwgerst wordt geteeld in een bouwplan. De akkerbouwer stelt zijn bouwplan met zorg samen uit gewassen die goed passen bij de markt, bij zijn bedrijfsvoering en bij de bodem van zijn bedrijf. De brouwgerstteelt staat dan ook niet op zich en samenwerking met afnemers van andere gewassen, de bouwplanvrienden, is wenselijk.