|   Login

 

Samenwerking in de keten

Goede samenwerking in de keten is essentieel! Denk bijvoorbeeld aan regelmatig overleg over rassenkeuze, teeltcondities, kwaliteit en opbrengstvergelijking. Het levert de Mouterij de beschikking over uitstekende brouwgerst en telers een hogere financiële opbrengst.

Sinds 2001 werkt mouterij The Swaen in Kloosterzande intensief samen met een kerngroep van telers in Zeeuws-Vlaanderen, de Toptelers. Doel van deze samenwerking is het duurzaam verbeteren van de gerstteelt en het creëren van de juiste keteninrichting. Uit deze samenwerking is ‘Growing The Swaen’ ontstaan, een initiatief dat zich richt op duurzame akkerbouw.

Growing The Swaen biedt zowel de deelnemende telers als de mouterij en aangesloten brouwers grote voordelen. Een verbeterde bedrijfsvoering, een verhoging van de kwaliteit en het borgen van de beschikbaarheid van brouwgerst zijn hiervan enkele voorbeelden.

Binnen Growing The Swaen gaat het erom brouwgerst zodanig te telen dat een hoge opbrengst en een goede verwerkingskwaliteit hand in hand gaan. Het gaat niet alleen om een teeltopbrengst in gerst (ton/ha) of geld ( euro/ha), maar ook om een ketenopbrengst in bier (hl/ha).

 

  

 

 

 

      
   De teelt van bier: 150.000 glazen per hectare