|   Login

 

Growing The Swaen Academy

Growing The Swaen Academy is een communicatie- en leerplatform waar alle betrokken partijen - akkerbouwers, collecteurs, mouters en brouwers - kennis en ervaringen uitwisselen. Deze kennis en ervaringen worden gebruikt om het bouwplan van de boer en de bier-mout-gerstketen duurzamer in te richten. Indien gewenst kunnen ook bouwplanvrienden deelnemen.

Voor het brouwen bier met mout van brouwgerst afkomstig uit een duurzaam bouwplan zijn verschillende factoren van invloed : de spelers in de keten, de gewassen in het bouwplan en de indicatoren voor duurzame akkerbouw. Growing The Swaen Academy behandelt ieder jaar nieuwe onderwerpen, waaronder steeds enkele verschillende indicatoren voor duurzame akkerbouw.
De indicatoren Productwaarde, Bodemvruchtbaarheid, Voedingsstoffen, Gewasbescherming en Water zijn de laatste jaren al uitvoerig behandeld.